Aktiviteter

Kunnskapsformidling gjennom

 • Dialogseminarer
 • Kurs
 • Foredrag
 • Prosjekter
 • Foreldreveiledning
 • Å bygge nettverk mellom frivillige organisasjoner og trossamfunn, relevante fagmiljøer og hjelpeapparat
 • Metode- og kunnskapsutvikling gjennom erfaringsutveksling
 • Kursutvikling basert på forskningsbasert kunnskap
 • Rapport og deling praksis og metoder

Våre prosjekter

Workshops

Vårt mål er å ha en levende organisasjon, men en progressiv utvikling. Det er derfor viktig for oss å samle hele organisasjonen slik at alle blir oppdaterte og får fagpåfyll kontinuerlig. Vi har derfor 2 årlige halvdagssamlinger. Vi inviterer samfunnsaktuelle innledere med nettverksbygging og workshops, sammen med en hyggelig middag på slutten. Dette fører til at vårt kompetanseutvalg bidrar der det trengs og er med på nasjonale og internasjonale arrangementer.

Kompetanseskolen

Det har vært mye interesse for dette prosjektet. Prosjektet går ut på å hjelpe ulike personer som har falt ut fra studieløpet. Vi tilbyr gratis matteundervisning til personer som har falt ut av videregående skole. Målet er at alle skal få den hjelpen de trenger. Derfor fokuserer vi på tett oppfølging og mindre klasser. Det gjør vi fordi vi erfarte at noen har så svake ferdigheter at de trenger veldig tett oppfølging gjennom en lengre periode og da kreves det at lærere har tid. Prosjektet samarbeidet med ulike instanser i nærmiljøet. Videre ønsker vi å bygge på samarbeidet med OT kontaktene i bydelene og skolen for å få det mer strukturert og prioritere personer som trenger det mest. Dette er fordi interessen for å bli med på prosjektet har vært stort, men mangler ressurser til å ta hånd om etterspørselen. Prosjektet ønskes videreført til neste år.

Spilleglad

Dette prosjektet er et forebyggende prosjekt for spillavhengige. Her har vi delt satsningen i to deler. Den ene delen handlet om pengespill, den andre om tv, mobil -og skjermspill. Samarbeidet ble gjort med nærmiljøorganisasjoner og Korus øst som har spesialisert seg innenfor spillavhengighet. Prosjektet gikk ut på å nå ut til barn og familier og informere og innhente opplysninger som kan bli med videre med i arbeidet. Prosjektet nådde ut til rundt 200 personer. Dette prosjektet videreføres.

Avsluttende prosjekt

Flyktninginfo

Prosjektet gikk ut på å ha 6 ulike temadager med flyktninger. Det er gjennomført seks treff med beboere på Dikemark mottak sammen med prosjektansvarlige og frivillige i FOSA I 2018- 2019. Treffene har hatt temaer og aktiviteter i samsvar med aktivitetsplan, 84 personer deltok på disse treffene, og tatt for seg temaene:

 1. Oppstarttreff
  2. Muligheter i nærmiljøet
  3. Samfunnsdeltakelse
  4. Aktivitet, fysisk og psykisk helse og stressmestring
 2. Arbeid i Norge
  6. Tradisjoner i Norge: julaften

 

Erasmus prosjekt i samarbeid med FOSA

Alinia Barysnikova fra vår kompetansegruppe ble invitert til å være en del av Erasmus+ prosjektet som mentor/trainor. Kurset går på å trene ungdomsarbeidere. Samlingene var i Kypros som er koordinator. Det er flere samarbeidspartnere: Italia, Romania, Bulgaria, Portugal.  

Ta kontakt

Har du spørsmål eller vil bestille våre tjenester