Kompetanseutvalget

Kristin Tinmannsvik

 • Barnevernpedagog, Statsvitenskap m/ hovedvekt på menneskerettigheter og konfliktløsning.

 • Lang fartstid i prosjekt og prosessledelse / utviklingsarbeid innenfor: Sosialt arbeid/oppsøkende virksomhet, ungdomstjeneste, fritidsklubb og ungdomskulturhus.

 • Kursutvikler, kurs- og foredragsholder, lokalt og nasjonalt.

 • Jobber nå med områdeløftbasert arbeid med særlig fokus på aktivt medborgerskap for ungdom, ungdomsråd, valgfaget «Demokrati i Praksis». Barne- og ungdomsmedvirkning i plan og byggesaker.

Alexandra Tsiolas

 • Organisasjonskonsulent i
  Changemaker og statsviter

 • Brenner for fredsundervisning, demokratibygging og psykososial helse for utsatte grupper

 • Erfaring fra psykososialt arbeid med flyktningbarn, flerkulturelle prosjekter, prosjektledelse og politisk påvirkning.

 • Fasilitator i metodene ”HIPP” (Help increase the peace programme) og ”De undertryktes teater”.

Tahreem Ghazal Siddiqui

 • Mastergrad i Clinical Mental Health Sciences fra
  University College London og bachelorgrad i psykologi fra Roehampton University.
 • Interessert i psykisk, og psykosomatisk helse hos mennesker i alle aldersgrupper
 • PhD-student ved Ahus, prosjekt klinisk kommunikasjon mellom lege og pasient, medisin overbruk og kognitive problemer hos eldre.

Anila Nauni

 • Phd i sosiologi, dr.gradsprosjekt
  «De snakker med hjertet i
  hendene – medborgerskap, maskulinitet, integrasjon:
  kosovoalbansk ungdom i Norge»

 • Tidligere programleder for boligsosialt utviklingsprogram i Oslo kommune

 • Senior advisor for Norges forskningsråd

Christina Dalia Skalstad

 • Sosialantropologi og
  prosess- og prosjektlederstudier

 • Har jobbet med integreringsspørsmål og organisasjonsarbeid i forhold til flerkultur, minoriteter, deltakelse og identitet

 • Prosjektleder i S.T.O.L.T: Et sysselsettings-, kriminalitetsforebyggings- og integreringsprosjekt i Groruddalen

Morad Jarodi

 • Arbeids- og velferdsviter 

 

 • Erfaring med prosjektutvikling og foredragsvirksomhet innen arbeid, utdanning, forebygging og integrering. 

 

 • Jobbet mye med arbeidsformidling og ungdomsarbeid. 

 

 • Jobber nå som bydelskoordinator for unge gjengangere.

Christina Søgård

 • Hovedfag/master i sosiologi

 • Jobbet med kommunikasjon og ledelse, omdømme, samfunnskontakt, og samfunnsansvar i både privat og offentlig sektor, hovedsakelig på eller inn i mot politisk arena

 • Generalsekretær i Ungdom og Fritid

Frida Karina Rusnak

 • Kulturledelse og utviklingsstudier

 • Har jobbet i fritidsklubb og som prosjektleder med ungdomsmedvirkning

 • Jobber nå i TrAP, en organisasjon som jobber for å øke mangfoldet i norsk kunst og kulturliv.

Shuayb Yassin Mohammed

 • Personaladministrasjon og barne- og ungdomsarbeid

 • Leder på The Raven: barn- og ungdomshuset på Romsås, og aktiv i Somalisk velferds- forening, i Mennesker i fokus samt Groruddalen Tenketank

Habib Tahir

 • Utdanning innen IKT og sosialt arbeid

 • Har utviklet kurs for kommuner, bydeler og frivillige organisasjoner innen blant annet ungdomsarbeid, samliv, vold, og konflikthåndtering. Bred erfaring fra organisasjonslivet

 • Er nå seksjonsleder for ungdomstilbud i Bydel Grorud

Lene Cherize Haugland

 • Sosialt arbeid, videreutdanning innen flerkulturelt arbeid og master spesialisert innen rettighetsarbeid for utsatt ungdom

 • Prosjektleder Oppsøkende Team i Bydel Grorud, som driver oppsøkende sosialt arbeid for utsatt barn og ungdom

Aqsa Bashir

 • Har studert reiseliv og saksbehandling, studerer nå barnevernspedagog

 • Jobber med barn og ungdom på Ammerud fritidsklubb, tidligere erfaring fra leder for jentegruppe og barnehage

Mehvish Haider

 • Advokat, masteroppgave innen barnevernsrett

 • Jobber i dag med bl.a. asylrett, barne- og barnevernsrett, trygderett og utlendingsrett

Faiza Naeema

 • Bachelor i Økonomi og administrasjon med fordypning i prosjektledelse fra BI

 • Leder jobbprosjekter i Bydel Grorud som er med på å skape møteplass for ungdom og eldre i bydelen.

Mobashar Banaras

 • Spesialist i allmennmedisin, og snart spesialist i samfunnsmedisin

 • Tidligere jobbet som lege innen Barne og ungdomspsykiatri OUS

 • Bystyrerepresentant i Oslo, i byutviklingskomitéen og leder for bydelsutvalget i Bydel Grorud

Amiran Amarasingham Akilan

 • Psykiatrisk Sykepleier i voksen- psykiatri, nå enhetsleder i psykisk helsevern, spesialisthelsetjenesten i Oslo

 • Sammensatte lidelser, rus og psykisk helse. Endringsarbeid, endring ut i fra egne premisser

 • Leder for Tåsen Arbeiderpartilag og varamedlem i Bydelsutvalget i Bydel Nordre Aker

Tamseela Afzal

 • Management fra BI og Hertfordshire Business School i London

 • Prosjekter innen forebygging av fattigdom blant barn, unge og voksne i offentlig og privat sektor

 • Jobber i dag med å forebygge frafall i videregående skole.

Ann Kristin Pettersen

 • Internasjonale miljø- og utviklingsstudier, videreutdanning i coaching, kommunikasjon og livsveiledning, MI (Motiverende Intervju)

 • Utvikler og holder kurs for ulike barne- og ungdomsorganisasjoner, ICDP-veileder (International Child Development Program)

 • 10 års erfaring innen tiltak for barn, unge og unge voksne. For tiden helseveileder i S.T.O.L.T: Et sysselsettings-, kriminalitetsforebyggings- og integreringsprosjekt i Groruddalen

Dag Eriksen

 • Jobbet i Oslo – politiet over 31 år, med forebygging som fag- og interesseområde de siste 27 år

 • Brenner for variert forebygging med fokus på barn, ungdommer, foreldre og gode aktiviteter som skaper gode kunnskaper, erfaringer, følelser og atferd, og verdibaserte tiltak

Anita Medby

 • Helse og sosialfaglig arbeid med barn og unge, samt karriereveiledning og coaching

 • Tidligere arbeidet innen sosialt og kriminalitetsforebyggende arbeid. Jobber nå med coaching og karriereveiledning for Oslo kommune ansatte

Lina Maria Karlsen

 

 • Lina er sosionom og klubbleder på Tveita med lang erfaring i arbeid med ungdommer og medvirkning.
 • Har tidligere jobbet på barnevernetfletet i kommunale barneverntjenesten og landsforeningen for barnevernsbarn. 
 
 • Som ungdom selv var hun aktiv i medvirkningsprosessen som ledet til Ungdomshuset Tvibit i Tromsø, og har siden det vært sterkt engasjert i barn og unges oppvekstvilkår, levekårsutfordringer og barn og ungdoms mulighet for deltakelse.

Tor Haave

 • Atferdsviter med fagområdene, Pedagogikk, Psykologi og Sosiologi.
 • Lang erfaring fra arbeid med barnevernfaglig og spesialpedagogisk arbeid fra følgende arenaer: Fritidsklubb/ungdomshus, Barnevern, Oppsøkende arbeid, Barne- og ungdomsskole.
 • Fokus og interesseområder: Utvikling og endringsarbeid, konflikthåndtering og konfliktforståelse. Organisasjonsutvikling.
 • Kursutvikler og kurs og foredragsholder nasjonalt og internasjonalt.
 • Tidiligere Styreleder i Sentralstyret til Ungdom og Fritid, og i den europeiske paraplyorganisasjonen for Fritidsklubber og Ungdomshus – ECYC. (European Confederation of Youth Clubs)

Abdibasid Ali Mohamed Sheikh

 • Prince 2 sertifisert prosjektleder med lang arbeidserfaring fra Nav og Oslo kommune innen ulike prosjekter. Jobbet både i prosjekter i drift og prosjekter i utviklingsfase.
 • Bachelor i sosiologi fra University of West London og Master i ledelse og styring fra Universitetet i Innlandet/Universitet i Karlstad.
 • Spisskompetanse områder er: prosjektledelse, innovasjon, ungdomsarbeid, coaching og sysselsetting

Alina Barysnikova

 • Spesialkonsulent med mange års erfaring fra Oslo
  kommune. Har jobbet på flere fronter med forskjellige målgrupper.
 • Spesialiseringsområde er integrering, ungdomsarbeid, forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme.
 • Prosjektleder, utarbeidet og koordinerer flere prosjekter. Blant annet  Jobbsjansen ungdom, FUVE, Hurtigspor for nyankomne, INK. 
 • Erfaring fra prosjektarbeid med svært gode resultater. Det innebærer
  initiering og utarbeidelse av prosjektsøknader: fra prosjektutvikling,
  partnersøk til ferdig søknad, finansiering og rapportering