Samling kompetanseutvalget november 2017

Referat Forum for Oppvekst og Sosialfaglig Arbeid (FOSA) er en frivillig organisasjon og et nettverk med formål å jobbe aktivt for å forbedre oppvekstsvilkår for